Jaarverslag 2019

Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens gemeente Gennep

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Sociale structuur

Aantal inwoners

17.071

17.040

16.921

Jongeren 0 t/m 19 jaar

3.561

3.580

3.427

Middengroep 20 t/m 64 jaar

9.589

9.620

9.472

Ouderen 65 jaar en ouder

3.921

3.840

4.022

Aantal uitkeringen bijstand en IOAW

267

280

236

Omvang WSW (ultimo)

213 SE

209 SE

207 SE

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

5.040

5.040

5.040

Waarvan land

4.802

4.802

4.802

Waarvan water

238

238

238

Lengte wegen (in km)

203

203

203

Waarvan onverhard

46

46

46

Waarvan verhard

157

157

157

Aantal woonruimten

8.440

8.437

8.673888.673

Financieel

Totale lasten

€ 49.700.000

€ 47.260.000

€ 52.263.000

Lasten per inwoner

€ 2.911

€ 2.773

€ 3.089

Opbrengst belastingen

€ 4.659.000

€ 4.533.000

€ 4.502.000

Opbrengst belastingen per inwoner

€ 273

€ 267

€ 266

Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein

€ 29.041.000

€ 28.376.000

€ 30.610.000

Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.

€ 1.701

€ 1.661

€ 1.809

Netto schuldquote 1)

18,27 %

43,35 %

22,33 %

Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen

18,27 %

43,35 %

22,33 %

Solvabiliteitsratio 1)

38,01 %

33,05 %

40,15 %

Grondexploitatie1)

3,36 %

3,12 %

1,42 %

Structurele exploitatieruimte1)

-1.57 %

1,71 %

0,71 %

Belastingcapaciteit1)

94,97 %

95,27 %

95,27 %

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

ga terug