Jaarverslag 2019

Bijlagen

Kredieten

Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden

   Omschrijving investering

Totaal begroot

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Restant 2019

Naar 2020

Toelichting

Herinrichting Bloemenstraat

380.578

283.671

231.863

51.808

51.808

Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2020.

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat

75.000

75.000

75.000

0

0

Fietspad achter de Weverflat

478.000

385.087

352.615

32.472

32.472

De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de financiële afwikkeling loopt nog door in 2020.

Fietstunnel Weverrotonde

1.570.000

1.469.810

1.425.862

43.948

43.948

De werkzaamheden zijn uitgevoerd, de financiële afwikkeling loopt nog door in 2020.

Fietstunnel Weverrotonde subsidie

-500.000

-500.000

0

-500.000

-500.000

Subsidie nog te ontvangen

Fietspad Hoofdstraat Heijen

485.614

485.614

442.335

43.279

43.279

De werkzaamheden zijn uitgevoerd, echter de financiële afwikkeling loopt nog door in 2020.

Fietspad Hoofdstraat Heijen vrz onderhoud en subsidie

-250.000

-250.000

-185.000

-65.000

-65.000

Subsidie nog te ontvangen

Herinrichting Schuttersplein

350.000

350.000

27.396

322.604

322.604

Voorbereiding is gestart, uitvoering is in 2020 gepland.

Herinrichting Pottenhoek

500.000

500.000

7.212

492.788

492.788

Voorbereiding is gestart, uitvoering is in 2020 gepland.

Openbare verlichting vervanging LED

240.000

240.000

20.289

219.711

219.711

Daadwerkelijke vervangingen in 2020

Verkeersmaatregelen De Brem 60 km

130.000

130.000

147.252

-17.252

-17.252

Er komt een overschrijding van ca. € 47.570 vanwege ontwerpwijzigingen, door eisen en wensen van de omgeving. 5% van de aannemingssom moeten we nog in 2020 terugbetalen aan de aannemer (bankgarantie). De meeste wijzigingen betreffen verbeteren van de verkeersveiligheid. De belangrijkste wijziging vond plaats bij het kruispunt Langeven/Brem. Dit moest breder om de veiligheid beter te garanderen. 

Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg

415.000

415.000

415.000

0

0

Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg vrz onderhoud

-105.000

-105.000

-105.000

0

0

Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten de kom

15.000

15.000

15.000

0

0

Verkeersmaatregelen Zwarteweg doorsteek

50.000

50.000

13.924

36.076

36.076

Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden

   Omschrijving investering

Totaal begroot

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Restant 2019

Naar 2020

Toelichting

Parkeerplaatsen Elzendaalcollege

60.000

60.000

0

60.000

60.000

Stenen komen vrij van Schuttersplein Milsbeek. Dit heeft vertraging opgelopen.

Voorbereidingskrediet KEC

500.000

402.448

94.320

308.128

308.128

Voorbereiding lopen door, start bouw in 2020

Gemeenschapsvoorzieningen kernen

200.000

200.000

49.653

150.347

150.347

Budget voor aanpassingen in 2019 nog niet volledig ingezet.

Milsbeek groene buffer Rozenbroek

750.000

554.283

91.259

463.024

463.024

Voorbereiding is gestart, uitvoering is in 2020 gepland.

Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat

907.500

873.802

491.862

381.940

381.940

Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2020

Verv. riolering Margrietstraat/Roggestraat vrz onderhoud

-22.500

-22.500

-22.500

0

0

Wateroverlast sportvelden Ottersum

143.550

32.467

0

32.467

32.467

De sportvelden van Achates zijn aangepast, maar de kwaliteit van de velden is nog niet acceptabel. Na uitvoering van de juiste onderhoudsmaatregelen vindt betaling van de laatste termijn plaats.

Verduurzaming gemeentekantoor

300.000

300.000

0

300.000

300.000

Werkzaamheden zijn in 2020 gestart 

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

350.000

350.000

106.970

243.030

243.030

Uitwerking loopt nog.

Vervanging telefooncentrale

100.000

83.339

28.675

54.664

54.664

In het kader van de verbouwing wordt er een onderzoek gedaan naar de nieuwe werkplekinrichting voor het zgn. activiteit-gerelateerd werken. Telefonische bereikbaar maakt daar een onlosmakelijk deel van uit. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek zal de telefonie omgeving ingericht gaan worden. 

Vervanging SAN03 en SAN 04 data opslag

30.000

30.000

22.845

7.155

7.155

Loopt nog door in 2020

Migratie Oracle 11-12

65.000

65.000

39.841

25.159

25.159

Migratie loopt door in 2020

Plaatsonafhankelijk werken

93.000

93.000

87.999

5.001

5.001

Loopt nog door in 2020

Verbouwing gemeentekantoor 

2.049.233

2.049.233

55.543

1.993.690

1.993.690

Bouwwerkzaamheden zijn gestart, realisatie in 2020

Verbouwing gemeentekantoor duurzaamheid

-80.000

-80.000

-80.000

0

0

Verbouwing stadhuis

232.343

232.343

232.343

0

0

Verbouwing stadhuis subsidie

-139.843

-139.843

0

-139.843

-139.843

Subsidie nog te ontvangen

Inventaris en apparatuur gemeentekantoor

350.000

350.000

0

350.000

350.000

Uitgaven pas vanaf 2020

Totaal

9.722.475

8.977.754

4.082.558

4.895.196

4.895.196

Kredieten investeringen die afgesloten worden

   Omschrijving investering

Totaal begroot

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Restant 2019

Toelichting

Herinrichting raadzaal Stadhuis

45.000

19.989

19.990

-1

Werkzaamheden zijn afgerond

Audioapparatuur en camarasysteem raadzaal

78.000

58.090

58.081

9

Werkzaamheden zijn afgerond

Vervanging MS-Office

85.000

85.000

0

85.000

85.000

Het is niet meer mogelijk om de licenties aan te kopen. Daarnaast is VNG Realisatie in onderhandeling met Microsoft om voor haar leden prijsafspraken te maken. Gebaseerd op de ervaringen met andere gezamenlijke inkooptrajecten van VNG Realisatie is hier een  financieel voordeel mee te behalen. Zodra hierover duidelijkheid is zal het project opgepakt worden.

Aankoop gronden (Ven-Zelderheide)

205.000

205.000

205.000

0

Grond is getransporteerd

Vervanging riolering Kasteelstraat

728.500

32.843

32.843

0

Vervanging is uitgevoerd

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen

75.000

994

-24.000

24.994

Aansluitingen zijn gerealiseerd

Verduurzaming gemeentewerf

82.000

82.000

78.638

3.362

Zonnepanelen zijn aangebracht

Totaal

1.298.500

483.916

370.552

113.364

ga terug