Jaarverslag 2019

Programma's

Onderwijs en kinderopvang

Accenten

Op het gebied van onderwijshuisvesting spelen verschillende ontwikkelingen. In 2019 is opnieuw gewerkt aan de realisatie van een Kind Expertise Centrum (KEC). Voorbereidingen zijn getroffen, zoals het vaststellen van het definitief ontwerp en de selectie van de aannemers, om start van de bouw in 2020 mogelijk te maken.

Om een planmatige aansturing en beheersing van de onderwijshuisvesting te waarborgen, zijn alle schoolgebouwen in beeld gebracht. De aanvragen voor de uitbreiding van het Elzendaalcollege en de aanpassing van Mikado zijn toegekend.

In verband met recente wetswijzigingen in de kinderopvang is in 2019 samen met partners gewerkt aan het opstellen van nieuw beleid dat met ingang van augustus 2020 in werking treedt. De belangrijkste verandering  is de uitbreiding van VVE-uren (Voor- en Vroegschoolse Educatie) van 10 naar 16 uur.

Lasten

Begroot € 1.354.641
Gerealiseerd € 1.376.118
Afwijking € -21.477
ga terug