Jaarverslag 2019

Programma's

Cultuur en sport

Accenten

Voor sport en bewegen is het besluit genomen om het scenario voor een semi-permanente sporthal te verkennen op de aspecten financiën, locatie en beheer/exploitatie als oplossing voor het capaciteitstekort voor de binnensport. Verder heeft de gemeente een lokaal Sportakkoord gesloten met daarin onder meer het opzetten van een Sportraad als speerpunt. De terugkeer van het Sportgala Gennep betekende een mooie afsluiting van een sportief jaar.

Ook op het gebied van kunst en cultuur was 2019 een productief jaar. Met het kunstproject Kapellenbaan is een start gemaakt voor de realisatie van twee kunstwerken ontworpen door gerenommeerde kunstenaars. Onze cultuurcoach heeft een sterke verbinding gelegd tussen scholen en de lokale culturele omgeving. Cultuureducatie voor de groepen 1 tot en met 8 stond hierbij centraal.

In samenwerking met de Provincie Limburg, LimburgMarketing en Museum het Petershuis is de ArcheoRoute gerealiseerd, waarin het verhaal van zes archeologische vindplaatsen wordt verteld in de gemeente Gennep. Op het gebied van cultureel erfgoed is in 2019 het ´Atelier Genneper Huys´ georganiseerd met veel belanghebbenden. Het atelier stond in het teken van het beleefbaar maken van het Genneper Huys.  

De lokale omroep Gennep News heeft haar intrek in de Kenniskeuken van de bibliotheek genomen. Deze Kenniskeuken van Biblioplus is in 2019 uitgegroeid tot een laagdrempelige ontmoetingsplek voor vele vrijwilligersorganisaties; een plek waar talrijke tentoonstellingen, themabijeenkomsten, lezingen en taalhuisactiviteiten plaatsvinden.

Lasten

Begroot € 2.206.583
Gerealiseerd € 2.122.127
Afwijking € 84.456
ga terug