Jaarverslag 2019

Bijlagen

Vaste activa

Nr

Omschrijving activum

Boekw.   1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Boekw. 31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

21 Gronden en terreinen

3

Gronden Vlasroot

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Landbouwgronden P.Thijssen

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Gronden C. van Veenendaal

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Gronden Spikmans-Franken

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Gronden Sint Martinuskerk

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Ruilgronden van de Loo

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Ruilgronden F. Stoffele

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Aankoop grond Weyers-Peters

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Grondaankoop J.Driessen

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Grond Niersdal gebrs.van Bergen

0

0

0

0

0

0

0

0

257

Perceel Groote Heeze

0

0

0

0

0

0

0

0

360

Aankoop grond Beekdaal Ven-Zelderheide

0

205.000

0

0

0

205.000

0

0

Totaal 21 Gronden en terreinen

0

205.000

0

0

0

205.000

0

0

23 Bedrijfsgebouwen

14

Bouw sporthal Picardie

737.810

0

0

49.187

0

688.623

14.756

63.944

15

Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal

5.822

0

0

5.822

0

0

116

5.939

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet

101.250

0

0

3.750

0

97.500

2.025

5.775

17

Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

1.081.656

0

0

37.322

0

1.044.334

21.633

58.956

18

Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs

198.955

0

0

6.907

0

192.048

3.979

10.886

19

Brandmeldinstallatie Pica Mare

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging  VIOS

6.595

0

0

3.298

0

3.297

132

3.430

26

Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984

40.911

0

0

6.819

0

34.092

818

7.637

27

Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc

4.595

0

0

919

0

3.676

92

1.011

28

Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984

48.832

0

0

9.766

0

39.066

977

10.743

29

Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986

34.329

0

0

4.904

0

29.424

687

5.591

30

Kleuterschool Picardie

18.284

0

0

6.095

0

12.190

366

6.460

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

63.539

0

0

9.077

0

54.462

1.271

10.348

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

144.544

0

0

9.034

0

135.510

2.891

11.925

34

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

37.890

0

0

9.472

0

28.417

758

10.230

37

Vervanging gevelkonstruktie De Ratel

36.129

0

0

2.779

0

33.349

723

3.502

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

21.064

0

0

1.620

0

19.444

421

2.042

40

Verbouw basisschool de Goede Herder 1984

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Verbouw basisschool de Heggerank

48.591

0

0

4.417

0

44.174

972

5.389

46

Renovatie basisschool Milsbeek

155.903

0

0

11.992

0

143.910

3.118

15.110

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

134.538

0

0

8.409

0

126.129

2.691

11.099

48

Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

9.983

0

0

587

0

9.396

200

787

49

De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep

66.068

0

0

8.259

0

57.810

1.321

9.580

50

Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide

8.432

0

0

2.108

0

6.324

169

2.277

51

Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide

20.701

0

0

6.901

0

13.800

414

7.315

52

Ratel: verbouwing

24.958

0

0

1.134

0

23.823

499

1.634

54

Uitbreiding SO-MLK  Dr. Van Gilsschool

49.859

0

0

3.835

0

46.024

997

4.833

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

7.613

0

0

586

0

7.027

152

738

56

Bouw gymzaal Gennep-Zuid

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

11.674

0

0

1.668

0

10.006

233

1.901

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

12.819

0

0

930

0

11.889

256

1.186

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

73.957

0

0

7.255

0

66.703

1.479

8.734

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost

39.450

0

0

5.636

0

33.814

789

6.425

62

Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide

29.618

0

0

1.481

0

28.137

592

2.073

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

288.831

0

0

18.248

0

270.583

5.777

24.025

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

39.769

0

0

2.209

0

37.560

795

3.005

68

Aanpassing Markt 1

64.573

0

0

3.009

0

61.564

1.291

4.300

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

667.157

0

0

33.362

0

633.796

13.343

46.705

73

Renovatie en aanpassing  voorm.Dr.van Gilsschool

279.919

0

0

14.977

0

264.942

5.598

20.576

74

Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)

79.446

0

0

4.181

0

75.264

1.589

5.770

75

Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie wijz. 37/2000)

146.685

0

0

6.987

0

139.698

2.934

9.920

Nr

Omschrijving activum

Boekw.   1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Boekw.
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

76

Ratel uitbreiding 9e groep

155.746

0

0

7.079

0

148.666

3.115

10.194

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

46.143

0

0

2.561

0

43.582

923

3.484

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

581.647

0

0

27.609

0

554.038

11.633

39.242

80

Bibliotheek Speel-O theek

5.069

0

0

241

0

4.828

101

343

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

1.891.308

0

0

126.181

0

1.765.127

37.826

164.007

82

Nieuwbouw Gemeentewerf

1.620.158

0

0

57.987

0

1.562.171

32.403

90.391

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

303.029

0

0

12.626

0

290.403

6.061

18.687

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

472.500

0

0

17.500

0

455.000

9.450

26.950

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

101.250

0

0

3.750

0

97.500

2.025

5.775

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep

114.352

0

0

4.765

0

109.588

2.287

7.052

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

127.690

0

0

5.108

0

122.582

2.554

7.661

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

91.581

0

0

3.271

0

88.310

1.832

5.102

91

Onderwijsk. vernieuwingen Openbaar Onderwijs

45.334

0

0

11.333

0

34.001

907

12.240

92

Onderwijsk. vernieuwing Bijzonder Basis Onderwijs

120.626

0

0

60.062

0

60.564

2.413

62.474

93

Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning

26.667

0

0

6.667

0

20.000

533

7.200

94

Onderwijsk. Vern. Bijzonder Speciaal Onderwijs

133.701

0

0

23.600

0

110.101

2.674

26.274

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

838.125

0

0

30.950

0

807.175

16.762

47.713

101

Uitbreiding De Piramide

172.550

0

0

5.950

0

166.600

3.451

9.401

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

650.217

0

0

20.893

0

629.325

13.004

33.897

103

Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep

14.000

0

0

14.000

0

0

280

14.280

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

471.196

0

0

16.282

0

454.914

9.424

25.706

231

Pica Mare bedrijfsgebouwen en -terreinen

0

0

0

0

0

0

0

0

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

35.405

0

0

1.264

0

34.141

708

1.973

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

450.909

0

0

13.439

0

437.471

9.018

22.457

261

Pand Kleefseweg 27

235.924

0

0

0

0

235.924

4.718

4.718

262

Infrastructuur Mikado

70.725

0

0

2.281

0

68.444

1.415

3.696

263

Gymzaal Mikado

1.066.776

0

0

31.938

0

1.034.838

21.336

53.274

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

237.049

0

0

14.775

0

222.273

4.741

19.516

328

Renovatie Elzendaal College 2015

327.750

0

0

18.750

0

309.000

6.555

25.305

341

Voorbereidingskrediet IKC

97.429

334.147

0

2.439

0

429.137

1.949

4.387

358

Verbouw gemeentekantoor

7.767

55.543

-80.000

388

0

-17.079

155

544

368

Gemeenschapsvoorzieningen jaarschijf 2019

0

44.653

0

0

0

44.653

0

0

373

Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil

0

0

0

0

0

0

0

0

374

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

0

106.970

0

0

0

106.970

0

0

395

Verbouwing stadhuis Markt 1

0

232.343

0

0

0

232.343

0

0

Totaal 23 Bedrijfsgebouwen

15.355.371

773.656

-80.000

858.633

0

15.190.394

307.107

1.165.740

24 Grond, weg- en waterb. werken

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

22.235

0

0

794

0

21.441

445

1.239

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

23.624

0

0

875

0

22.749

472

1.348

120

Activering voorziening rioleringswerken

426.523

0

0

15.797

0

410.726

8.530

24.328

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand.

9.450

0

0

556

0

8.894

189

745

122

Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater

1.815

0

0

908

0

908

36

944

123

Optimalisering riolering 1997

181.694

0

0

6.988

0

174.706

3.634

10.622

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

176.665

0

0

5.889

0

170.776

3.533

9.422

127

Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

325.665

0

0

11.631

0

314.034

6.513

18.144

128

Rec. riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

61.539

0

0

2.198

0

59.342

1.231

3.429

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

442.487

0

0

15.258

0

427.229

8.850

24.108

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

251.271

0

0

8.664

0

242.607

5.025

13.690

131

Prinses Irenestr. Riolering

133.491

0

0

4.306

0

129.185

2.670

6.976

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

8.648

0

0

509

0

8.140

173

682

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

18.981

0

0

1.055

0

17.927

380

1.434

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

25.708

0

0

1.428

0

24.279

514

1.942

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

67.890

0

0

3.573

0

64.317

1.358

4.931

137

Koeweidestraat riolering

78.010

0

0

2.516

0

75.494

1.560

4.077

Nr

Omschrijving activum

Boekw.
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Boekw.
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

138

Drukriool mechanisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

139

Touwslagersgroes:  Spoelinstallatie bezinkbassin

27.252

0

0

1.185

0

26.068

545

1.730

140

Wilhelminastraat riolering

290.482

0

0

9.086

0

281.396

5.810

14.896

141

Niersdijk: riolering

117.764

0

0

3.639

0

114.125

2.355

5.994

142

Heidestraat: riolering

82.925

0

0

2.568

0

80.357

1.659

4.227

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

250.114

0

0

8.049

0

242.064

5.002

13.052

144

Riolering buitengebied

722.909

0

0

31.727

0

691.182

14.458

46.185

145

Plaatsing IBA`s i.v.m. lozing buitengebied

416.831

0

0

11.216

0

405.615

8.337

19.553

146

Moutstraat vervanging riolering

84.085

0

0

2.402

0

81.683

1.682

4.084

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

23.579

0

0

686

0

22.893

472

1.158

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

35.438

0

0

958

0

34.480

709

1.667

149

Reconstructie riolering Kom Ottersum

51.052

0

0

1.309

0

49.743

1.021

2.330

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

104.614

0

0

2.753

0

101.861

2.092

4.845

151

Randvoorzieningen rioleringen

369.658

0

0

9.122

0

360.536

7.393

16.515

152

Vervanging riolering Heijenseweg

890.928

0

0

22.205

0

868.722

17.819

40.024

153

Vervanging riolering Langstraat

654.430

0

0

16.346

0

638.083

13.089

29.435

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.203.346

0

0

29.829

0

1.173.517

24.067

53.896

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

134.592

0

0

3.300

0

131.292

2.692

5.992

215

Milieustation Heijen, grond

141.780

0

0

0

0

141.780

2.836

2.836

216

Milieustation Heijen

233.219

0

0

16.659

0

216.560

4.664

21.323

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

27.795

0

0

545

0

27.250

556

1.101

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

685

0

0

13

0

672

14

27

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

151.190

0

0

2.805

0

148.384

3.024

5.829

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

256.391

0

0

4.771

0

251.620

5.128

9.899

264

Riolering Hoofdstraat

122.471

0

0

2.401

0

120.069

2.449

4.851

267

Riolering Dionisiusstraat

196.173

0

0

4.645

0

191.529

3.923

8.568

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

272.687

0

0

5.234

0

267.453

5.454

10.687

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

381.026

0

0

7.323

0

373.703

7.621

14.944

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

45.666

0

0

862

0

44.805

913

1.775

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

25.200

0

0

450

0

24.750

504

954

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

562.648

0

0

10.411

0

552.237

11.253

21.664

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

670.868

0

0

12.194

0

658.674

13.417

25.612

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

229.161

0

0

4.199

0

224.962

4.583

8.782

310

Rioolvervanging Bolwerk

100.213

0

0

1.811

0

98.402

2.004

3.815

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

258.205

0

0

4.695

0

253.511

5.164

9.859

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

157.888

0

0

2.871

0

155.017

3.158

6.028

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

72.522

0

0

1.251

0

71.271

1.450

2.702

317

Investeringen riolering jaarschijf 2014

0

0

0

0

0

0

0

0

318

Investeringen riolering jaarschijf 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

319

Rioolvervanging Europaplein

185.250

0

0

3.250

0

182.000

3.705

6.955

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht

172.282

0

0

2.997

0

169.284

3.446

6.443

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

504.432

0

0

8.997

0

495.434

10.089

19.086

323

Riolering Brugstraat

1.095.141

0

0

19.204

0

1.075.937

21.903

41.107

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

140.727

0

0

2.500

0

138.227

2.815

5.314

326

Herinrichting gebied Martinustoren

140.890

0

0

2.516

0

138.374

2.818

5.334

330

Investeringen riolering jaarschijf 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

333

Riolering centrumplan Heijen

110.532

0

0

1.906

0

108.626

2.211

4.116

334

Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul

143.067

0

0

2.467

0

140.600

2.861

5.328

335

Rioolvervanging Julianalaan

402.172

0

0

6.812

0

395.361

8.043

14.855

337

Verkeersmaatregelen 60 km/uur zone buitengebied

69.654

0

0

2.800

0

66.854

1.393

4.193

338

Reconstructie Bloemenstraat

93.485

236.558

-4.695

3.876

0

321.472

1.870

5.746

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat

0

75.000

0

0

0

75.000

0

0

340

Fietspad achter de Weverflat

92.803

352.615

0

3.717

0

441.702

1.856

5.573

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg

498.402

0

0

20.788

0

477.613

9.968

30.756

343

Berg Bezink Bassin (BBB) Milsbeek

51.788

113.558

-22.299

869

0

142.178

1.036

1.905

344

Vervanging riolering Haspel/Genneperhuisweg

114.627

0

0

1.943

0

112.684

2.293

4.235

Nr

Omschrijving activum

Boekw.
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Boekw.
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

345

Relining riolering GRP 2016

351.276

0

0

5.903

0

345.373

7.026

12.929

346

Vervanging riolering Nieuwwijkstraat

221.558

0

0

3.740

0

217.817

4.431

8.172

347

Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat

33.537

491.862

-22.500

562

0

502.338

671

1.232

348

Relining riolering GRP 2017

70.000

0

0

1.167

0

68.833

1.400

2.567

349

Vervanging riolering Kasteelstraat

545.649

32.843

0

9.094

0

569.398

10.913

20.007

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen

74.006

0

-24.000

1.233

0

48.773

1.480

2.714

353

Fietspad Hoofdstraat Heijen

52.386

442.335

-185.000

2.095

0

307.626

1.048

3.143

354

Fietstunnel Weverrotonde

100.190

1.425.862

0

2.505

0

1.523.547

2.004

4.509

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum

111.083

0

0

1.851

0

109.232

2.222

4.073

363

Herinrichting Schuttersplein Milsbeek

0

27.396

0

0

0

27.396

0

0

364

Herinrichting Pottenhoek Gennep

0

7.212

0

0

0

7.212

0

0

365

Verkeersmaatregelen Brem 60 km

0

147.252

0

0

0

147.252

0

0

366

Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg

0

415.000

-105.000

0

0

310.000

0

0

376

Parkeerplaatsen Elzendaal College

0

0

0

0

0

0

0

0

377

Verkeersmaatr. Zwarteweg buiten bebouwde kom

0

15.000

0

0

0

15.000

0

0

378

Verkeersmaatregelen Zwarteweg doorsteek

0

13.924

0

0

0

13.924

0

0

Totaal 24 Grond, weg- en waterb. werken

16.996.419

3.796.416

-363.494

435.260

0

19.994.081

339.928

775.189

25 Vervoermiddelen

237

Ford Transit connect (3x)

0

0

0

0

0

0

0

0

359

Vervanging bedrijfsauto's

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 25 Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

26 Machines, apparaten en installaties

173

Zoutstrooier, John Deere (2x)

0

0

0

0

0

0

0

0

174

Zoutstrooier, Renault

0

0

0

0

0

0

0

0

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

14.740

0

0

1.888

0

12.852

295

2.183

180

Geluidsinstallatie raadszaal en commissiekamer

0

0

0

0

0

0

0

0

357

Vervanging telefooncentrale

16.661

28.675

0

1.666

0

43.670

333

1.999

361

Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal

2.410

58.081

0

241

0

60.250

48

289

375

Zonnepanelen gemeentewerf

0

78.638

0

0

0

78.638

0

0

Totaal 26 Machines, apparaten en installaties

33.811

165.394

0

3.795

0

195.410

676

4.471

29 Overige materiële vaste activa

115

Aanleg veld korfbalvereniging  VIOS Ottersum

1

0

0

1

0

0

0

1

185

Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid

0

0

0

0

0

0

0

0

186

Aanleg Urnentuin

7.623

0

0

545

0

7.079

152

697

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

3.690

0

0

527

0

3.163

74

601

189

Aanleg urnenmuur

16.480

0

0

971

0

15.509

330

1.301

195

Energiekasten kermissen

0

0

0

0

0

0

0

0

238

Sneeuwploeg (3x)

3.338

0

0

1.936

0

1.402

67

2.003

258

Ondergrondse containers

0

0

0

0

0

0

0

0

279

ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur

18.671

0

0

8.666

0

10.004

373

9.040

280

ICT inrichtingsplan BGM hardware en software

0

0

0

0

0

0

0

0

281

Vervanging armaturen openbare verlichting

127.499

0

0

9.019

0

118.481

2.550

11.569

293

Mikado, inrichting gymzaal

18.978

0

0

4.745

0

14.233

380

5.124

297

ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem

0

0

0

0

0

0

0

298

ICT investeringen 2012, BGT

30.815

0

0

30.815

0

0

616

31.431

299

ICT investeringen 2012, BAG Centric

0

0

0

0

0

0

0

0

300

ICT investeringen 2012, DMS

8.837

0

0

8.837

0

0

177

9.013

303

ICT investeringen 2012, upgrade Cognos

0

0

0

0

0

0

0

0

304

ICT investeringen 2012, algemeen

0

0

0

0

0

0

0

0

309

Papierloos vergaderen

4.222

0

0

4.222

0

0

84

4.306

324

Implementatie 3D`s binnen informatie en ICT

0

0

0

0

0

0

0

327

Vervanging openbare verlichting 2015

150.129

0

0

8.466

0

141.663

3.003

11.468

329

Modernisering GBA

29.442

0

0

7.626

0

21.816

589

8.215

331

Vervanging werkplekapparatuur

56.121

0

0

18.707

0

37.414

1.122

19.830

332

Vervanging netwerkinfrastructuur

71.038

0

0

35.519

0

35.519

1.421

36.940

Nr

Omschrijving activum

Boekw.
1/1

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Aflossingen

Boekw.
31/12

Rente-
lasten

Kapitaal-
lasten

336

Vervanging netwerkinfrastructuur

132.924

0

0

41.204

0

91.720

2.658

43.862

350

Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek GSI

223.039

30.106

-253.145

0

0

0

4.461

4.461

351

Herinrichting raadzaal Stadhuis

25.011

19.990

0

2.501

0

42.500

500

3.001

356

Vervanging MS-Office

0

0

0

0

0

0

0

0

367

Openbare verlichting vervanging LED 2019

0

20.289

0

0

0

20.289

0

0

369

Inventaris en apparatuur gemeentekantoor

0

0

0

0

0

0

0

0

370

Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag)

0

22.846

0

0

0

22.846

0

0

371

Migratie Oracle 11-12

0

39.841

0

0

0

39.841

0

0

372

Plaatsonafhankelijk werken

0

87.999

0

0

0

87.999

0

0

Totaal 29 Overige materiële vaste activa

927.857

221.072

-253.145

184.305

0

711.478

18.557

202.863

41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325

0

0

0

0

26.325

527

527

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.227

0

0

0

0

27.227

545

545

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186

0

0

0

0

186

4

4

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242

0

0

0

0

55.242

1.105

1.105

273

Deelneming vordering op Enexis B.V.

36

0

0

0

0

36

1

1

274

Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.

36

0

0

0

0

36

1

1

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166

0

0

0

0

23.166

463

463

277

Deelneming CBL Vennootschap B.V.

36

0

0

0

0

36

1

1

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36

0

0

0

0

36

1

1

307

Deelneming Villa Flora B.V.

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.290

0

0

0

0

132.290

2.646

2.646

52 Leningen aan deelnemingen

271

Verstrekte geldlening Enexis 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

272

Verstrekte geldlening Enexis 2019

631.338

0

0

631.338

0

12.627

643.964

Totaal 52 Leningen aan deelnemingen

631.338

0

0

0

631.338

0

12.627

643.964

53 Leningen overige verbonden partijen

230

Leningen startersfonds woningmarkt

450.000

34.325

0

0

0

484.325

9.000

9.000

260

Hypothecaire geldlening II

0

0

0

0

0

0

0

0

379

Lening GennepNews

20.000

0

0

0

2.000

18.000

0

0

396

Lening Stichting DBO

0

6.136

0

0

0

6.136

0

0

Totaal 53 Leningen overige verbonden partijen

470.000

40.461

0

0

2.000

508.461

9.000

9.000

ALGEHEEL TOTAAL

34.547.085

5.201.998

-696.639

1.481.993

633.338

36.937.114

690.542

2.805.873

ga terug