Jaarverslag 2019

Programma's

Bestuur en organisatie

Accenten

Onze ambities als gemeente en de vertaling van de organisatieverandering naar concrete activiteiten, gedrag en houding vormen in het kort de afspiegeling van het achterliggende jaar. We hechten aan onze relaties met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen en willen op basis daarvan komen tot concrete resultaten. Deze actieve houding krijgt waardering. In de organisatie wordt hierop aangehaakt. De voortgang in de realisatie van het collegeprogramma en de interactie met onze omgeving wordt steeds meer geborgd in onze werkwijze en de flexibiliteit en werklust van onze organisatie maken ons trots.

Lasten

Begroot € 9.019.975
Gerealiseerd € 9.298.719
Afwijking € -278.744
ga terug