Jaarverslag 2019

Bijlagen

Langlopende leningen

Staat van de opgenomen langlopende leningen  (x € 1.000)

Omvang lening

Datum besluit

Geld-gever

Looptijd t/m

Rente %

Saldo
1-1

Aflossing

Saldo
31-12

Rente lasten

€ 4.538

15-5-2001

BNG

2026

5,675

€ 1.452

€ 182

 € 1.271

€ 76

€ 5.000

21-5-2002

BNG

2027

5,520

€ 1.800

€ 200

€ 1.600

€ 92

€ 7.000

20-4-2004

BNG

2029

4,730

€ 3.080

€ 280

€ 2.800

€ 137

€ 5.000

13-12-2005

BNG

2030

3,705

€ 2.400

€ 200

€ 2.200

€ 89

€ 6.000

6-11-2007

BNG

2032

4,610

€ 3.360

€ 240

€ 3.120

€ 150  

€ 12.500

23-6-2010

BNG

2025

3,290

€ 5.833

€ 833

€ 5.000

€ 178

€ 40.038

€ 17.925

€ 1.935

€ 15.991

€ 721

ga terug