Jaarverslag 2019

Programma's

Dienstverlening

Accenten

De nadruk komt steeds meer te liggen op de kwaliteit van de gebruikte persoons- en adresgegevens in de basisregistratie persoonsgegevens. Op landelijk niveau uit zich dit in het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Binnen de gemeente gebeurt dit door de verplichte jaarlijkse zelfevaluaties voor de Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK). De verbeterpunten en aanbevelingen hieruit worden in 2020 uitgevoerd.  

We zijn gestart met het thuis bezorgen van reisdocumenten en we werken vaker op locatie, vooral binnen het Sociaal Domein. Via het Bedrijvenloket+ onderhouden we nauwe contacten met onze ondernemers.

In verschillende trajecten hebben we informatie opgehaald bij inwoners, zodat we beter weten wat de wensen en behoeften zijn rond onze dienstverlening.  Ook de digitale dienstverlening hebben we verder uitgewerkt. We digitaliseren, samen met de regio, het proces van vergunningverlening. Mijn Overheid Berichtenbox is geïntroduceerd en zaakgericht werken is verder ontwikkeld.

Lasten

Begroot € 492.659
Gerealiseerd € 458.675
Afwijking € 33.984
ga terug