Jaarverslag 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Gennep.
Lokale heffingen bestaan uit (algemene) belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies. Ook de kwijtscheldingen maken onderdeel uit van deze paragraaf. Maar we kijken vooral naar de financiële gegevens in de vorm van opbrengsten en tarieven (realisatie ten opzichte van de begroting).

ga terug